top of page

ДЗИ ХII КЛАС 2023/2024

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЗИ 2024

Информация за ДЗИ II 

Дата ДЗИ - част практика - 20 -21.05.2024 г.

Място - за професия "Хотелиер" и професия  "Ресторантьор" - Сграда 2; за професия "Оператор в производството на облекло" и "Машинен монтьор "- сграда 1 

Срокове за подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК от учениците на ПГТ, за регитриране на заявленията в софтуерния продукт  и издаване на служебни бележки за подадено заявление:

 

             06.02.2024 г. - 21.02.2024 г., вкл.

ДАТИ - сесия май-юни

ДЗИ по български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08,30 ч.

Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация  - в частта му по теория на професията – 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.

Здължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация  - в частта му по практика по професията - 20-21 май 2024 г., начало 08,30 ч.

Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план за професионална подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен дрелостен изпит (ДЗИ) по  български език и литература и на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория на професията и практика на професията.

ДЗИ ХII КЛАС 2022/2023

Информация за ДЗИ II 

Дата ДЗИ - част практика - 26 .05.2023 г.

Място - за професия "Хотелиер" - хотел "Арена, за професия  "Ресторантьор"; за професия "Оператор в производството на облекло" - фирма "МАНО 66" 

Срокове за подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК от учениците на ПГТ, за регитриране на заявленията в софтуерния продукт  и издаване на служебни бележки за подадено заявление:

 

             06.02.2023 г. - 21.02.2023 г., вкл.

ДАТИ - сесия май-юни

ДЗИ по български език и литература – 19 май 2023 г., начало 08,30 ч.

Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация  - в частта му по теория на професията – 23 май 2023 г., начало 08,30 ч.

Здължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация  - в частта му по практика по професията - 26 май 2023 г., начало 08,30 ч.

Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план за професионална подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен дрелостен изпит (ДЗИ) по  български език и литература и на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория на професията и практика на професията.

АРХИВ

APPLICATIONS 

ДЗИ ХII КЛАС

2021/2022

Дата на изпита по чужд език - компонент "Говорене" английски - 17.06.2022 г.

 

Място - Сграда 1 на ПГТ

 

Начален час за явяване - А2 - 13,00 часа

А1 - 12,30 часа 

Втори ДЗИ 

Дипломен проект

Дати за изпити Х клас


Български език и литература – 14 юни 2022 г., нач. 9,00 ч.
Математика – 16 юни 2022 г., нач. 9,00 ч.
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на
ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022

Дати за ДЗИ XII клас

- Български език и литература – 18 май 2022 г.

- Теория за придобиване на професионална квалификация – 20 май 2022 г.

- Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание – 26 май – 3 юни 2022 г

bottom of page