top of page

FINANCIAL STATEMENTS

Изпълнение на бюджета по тримесечия

2024

Касов отчет за периода от 01.01.24 г. до 31.12.24 г, приет на Общото събрание с протокол № 

Касов отчет за периода от 01.01.24 г. до 30.09.24 г., приет на Общо събрание с протокол №

Касов отчет за периода от 01.01.24 г. до 30.06.24 г., приет на Общо събрание с протокол №

Изпълнение на бюджета по тримесечия

2022

АРХИВ

2022

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

bottom of page