top of page

INTERNAL REGULATIONS

2023/2024

Училищни правила за вътрешна квалификация на педагическите специалисти

2022/2023

2020/2021

bottom of page