top of page

INTERNAL REGULATIONS

2023/2024

Училищни правила за вътрешна квалификация на педагическите специалисти

Правила  за работа в кухни

Правила 4 - снабдяване с продукти и съхраняването им

2022/2023

2020/2021

bottom of page