top of page
Search

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В "ПРОКУРОР ЗА ЕДИН ДЕН"Учениците от ПГ по туризъм имат възможност да се включат в инициатива на Кралската прокурорска служба към Британското посолство в София „Прокурор за един ден“, стартирана на 16 ноември 2021 г. по повод Международния ден на толерантността.


„Прокурор за един ден“ е насочена към момичета и момчета между 16-18 години (10-12 клас) от ромски произход в няколко града в България. Работата на Кралската прокурорска служба се фокусира върху двустранното сътрудничество по случаи на трафик на хора, при които много често, жертвите са именно от ромските общества в България.


Основните цели


1. Да се повиши информираността в ромските общества за това как работи системата за правосъдие;

2. Да се насърчат младежи от ромски произход да обмислят евентуална роля или професионална кариера в системата на наказателното правосъдие, като им се даде възможност да разберат повече за това какво е да бъдеш прокурор.

3. Да се постави акцент върху важността на върховенството на закона сред младите хора.

4. Да се даде възможност на младите хора от ромски произход да изразят своята гледна точка по въпроси, които засягат всички нас.


Формат


Кандидатите следва да подготвят есе до 250 думи на тема: "Защо бих искал да бъдат прокурор за един ден" и да изпратят по електронен път на имейл: info@areteyouth.org или на адерса на фондацията: град София бул. “Княгиня Мария Луиза” 77 Младежка фондация "Арете". Срокът за изпращане на есетата е 7 януари 2022 г.

Работите ще бъдат оценявани от екипа на Кралската прокурорка служба в Британското посолство и ще бъде избран по един победител от Самоков, Плевен, Пловдив, София и Горна Оряховица. Победителите ще бъдат обявени на Ромската Нова година - 14 януари 2022 г.


Избраните участници ще имат възможност да се запознаят с работата на прокурор от своя регион, да посетят местните съд и прокуратура и да разберат повече за това как функционира съдебната система в техния град. Програмата ще завърши с посещение в гр. София и обиколка на ключови институции от системата на правосъдието, среща с висши прокурори и участие в дискусия за върховенството на закона и живота на един прокурор.


Сътрудничество


Центърът за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” и младежка фондация “Арете” подкрепят инициативата, представяйки я в съответните училища, и съдействат в подбора на участниците.


Асоциацията на прокурорите в България също подкрепя инициативата като осигурява участие на прокурори от съответните градове и активно участва в дейностите в София.


„Прокурор за един ден“ е инициатива на Кралската прокурорска служба към Британското посолство в София, която допълва вече добре познатата и успешна друга такава инициатива – „Посланик за един ден“.14 views0 comments

Komentáře


bottom of page