top of page

Стартира дистанционно обучение в електронна среда

ПГТ

27 ОКТОМВРИ 2020

В периода 29.10-12.11.2020 г. обучението в ПГТ ще се провежда електронно дистанционно в Microsoft teams

Ръководството на ПГ по туризъм - Самоков уведомява всички ученици и родители, че от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. се въвеждаобучение от разстояние в електронна среда и алтернативни варианти на преподаване и учене от разстояние чрез използване на електронната платформа Microsoft Teams за онлайн обучение в реално време и електронна комуникация между учители и ученици, с цел поддържане на непрекъснатост на образователния процес в училище.

Дистанционното обучение ще се провежда със следното разписание:

1 час 8.00 – 8.40
2 час 8.50 – 9.30
3 час 9.50 – 10.30
4 час 10.40 – 11.20
5 час 11.30 – 12.10
6 час 12.20 – 13.00
7 час 13.10 – 13.50

Уважаеми родители, необходимо е да подкрепите процеса на преподаване и учене в електронна среда, като осигурите активността на детето си в дистанционното обучение, да търсите обратна връзка за споделеното съдържание и изпълнението на поставените задачи за деня.

Разчитаме на Вашето отговорно отношение в тази извънредна ситуация с цел опазване здравето и осигуряване достъпа до образование на учениците.

Повече информация относно платформата и за начините на заявяване на електронно устройство и/или интернет при необходимост може да откриете на тази страница -
https://www.pgtsamokov.org/%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

bottom of page