top of page

Работна среща

ПГТ

24 СЕПТЕМВРИ 2020

В рамките на дуалното обучение и във връзка с новата специалност "Оператор в производството на захар и захарни изделия" бе осъществена работна среща между ПГТ и Си Комерсиал.

Целта на срещата бе да се обсъдят въпроси свързани с учебния план и обезпечаването на кадри за провеждане на обучението в 5-годишния период.

bottom of page