top of page

ПГТ се включи в проект "Подкрепа за дуалната система за обучение"

ПГТ

3 СЕПТЕМВРИ 2020

Проектът е насочен към професии и специалности с дефицит на пазара на труда. ПГТ влиза с професиите "Ресторантьор" и "Оператор в производството на захар и захарни изделия".

bottom of page