top of page

Кръгла маса

ПГТ

На 17 април в библиотеката на ПГ по туризъм по проект Искрата е у всекиго бе проведена Кръгла маса за обсъждане на проблемите и търсене на решение при агресивни ситуации и предприемане на адекватни мерки за справяне с агресивното и жертвеното поведение.

На 17 април в библиотеката на ПГ по туризъм по проект Искрата е у всекиго бе проведена Кръгла маса за обсъждане на проблемите и търсене на решение при агресивни ситуации и предприемане на адекватни мерки за справяне с агресивното и жертвеното поведение. Участници бяха ученици от заниманията по интереси, учители и представители на местни органи за защита правата на децата – екипът на Отдел – Закрила на детето в Самоков. Учениците споделиха пробелмите си, обсъдиха казуси, а представителите на Отдела за закрила на детето обезпечиха срещата с нужната информация, касаеща законовата страна на проблема. Успяха да убедят децата, че институциите работят, че те като техни представители са на разположение и работят в интерес на децата.

„Проект „Искрата е у всекиго“ се реализира от Фондация „Малък Зограф“ с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по програма „Дъга“ с финансовата помощ на Фондация „Велукс“.

bottom of page