top of page

Връчване на дипломи след сесия септември на ДЗИ

ПГТ

2 СЕПТЕМВРИ 2020

Тържествено бяха връчени дипломите след септемврийската сесия на ДЗИ.

Тържествено бяха връчени дипломите на успешно издържалите ученици държавните зрелостни изпити. Отличниците и активистите бяха наградени.8 ученици успешно положиха квалификационните изпити и получиха свидетелства за професионална квалификация.

bottom of page