top of page

СВОБОДНИ МЕСТА

УЧЕБНА ГОДИНА 

 2022/2022

КЛАС                         СПЕЦИАЛНОСТ                                                           ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ             БРОЙ СВОБОДНИ

                                                                                                                                                                                         МЕСТА

 

VIII а      Производство на кулинарни изделия и напитка, Готвач          дневна                                                      2

VIII б        Организация на туризма и свободното време                          дневна                                                      7

VIII в       Туризъм, Планински водач                                                              дневна                                                     10

 

VIII г       Камериер                                                                                              вечерна                                                     0

 

IХ а       Производство на кулинарни изделия и напитки                  дуална система                                              1

IХ а       Производство на захар и захарни изделия                             дуална система                                             1

IХ б       Организация на хотелиерството                                                  дневна                                                          8

IХ в       Производство и обслужване в заведения за

                хранене и развлечение                                                                 дневна                                                         9

IХ г       Камериер                                                                                              вечерна                                                       0

IХ а       Производство на захар и захарни изделия                             дуална система                                             1

 

Х а       Организация на хотелиерството                                                   дневна                                                          1

Х б       Производство и обслужване в заведения за

                хранене и развлечение                                                                дневна                                                          0

Х в        Камериер                                                                                           вечерна                                                         0

XI а         Организация на хотелиерството                                               дуална система                                            4

XI б         Производство и обслужване в заведения за                          дневна                                                           3                                          хранене и развлечение 

XI в          Производство на облекло от текстил                                       дневна - ДДПП                                           14

XI г          Машинен монтьор                                                                         дневна - ДДПП                                           14

XII а         Кетъринг                                                                                          дуална система                                            8

XII б         Организация на хотелиерството                                               дневна                                                           8

XII в          Производство на облекло от текстил                                       дневна - ДДПП                                           12

            

 Дата на актуализация: 22.09.2022 г.

АРХИВ

VACANCIES FOR THE SCHOOL YEAR 2021 - 2022

CLASS               SPECIALTY                              FORM OF EDUCATION         NUMBER OF FREE

                                                                                              PLACES

 

VIII a      Manufacture of sugar and sugar confectionery                dual system                     2

 

VIII a      Manufacture of culinary products and beverages           dual system                     0

VIII b      Hotel management                          living room                             8

VIII century      Production and service in establishments for

         food and entertainment                                  living room                             10

VIII year      Maid                                               evening                             7

IX a     Manufacture of sugar and sugar confectionery                 dual system                       0

IX a      Hotel management                          living room                              0

IX b      Production and service in establishments for

         food and entertainment                                  living room                              0

IX century      Maid                                               evening                             0

X a       Hotel management                          dual system                      0

X b       Production and service in establishments for               living room                              0                       food and entertainment  

XI a       Catering                                               dual system                      2

XI b       Hotel management                          living room                             4

X century       Manufacture of textile clothing                      living room - DDPP                      12

XII a       Organization of tourism and leisure             living room                             1

       

  Date of update: 29.09.2021

VACANCIES FOR THE SCHOOL YEAR 2020 - 2021

CLASS               SPECIALTY                              FORM OF EDUCATION         NUMBER OF FREE

                                                                                              PLACES

 

VIII a     Manufacture of sugar and sugar confectionery                dual system                     2

VIII a      Hotel management                          living room                             0

VIII b      Production and service in establishments for

         food and entertainment                                  living room                             0

VIII century      Maid                                               evening                            0

IX a       Hotel management                          dual system                      1

IX b       Production and service in establishments for               living room                             1                        food and entertainment  

 

X a       Catering                                               dual system                      1

X b       Hotel management                          living room                              5

X century       Maid                                               evening                            5

XI a       Organization of tourism and leisure              living room                             3

XII a      Hotel management                          living room                             12

XII b      Production and service in establishments for               dual system                      10           

         food and entertainment  

Date of update: 30.04.2021

bottom of page