top of page

APPLICATIONS 

2022/2023

Обучение на педагогически специалисти

 1. Тема на обучението - Мотивацията в учебната среда и успешни методи за справяне с бърнаут в педагогическата практика

 2. Място на провеждане - неприсъствено дистанционно (онлайн) - https://moodle.teachers.bg/course/view.php?id=6

 3. Период на провеждане - 25-26.01.2023 г.

 4. Начален и краен час - 9,00

 5. Наименование на обучителната организация - Академия Прогрес (Изоблок ЕООД)

 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 28

Вътрешноучилищна квалификация

 1. Тема на обучението - Процедури по налагане на санции. Нормативни изисквания. ИСРМ

 2. Място на провеждане - присъствено, Сграда 1 на ПГТ, стая 5

 3. Период на провеждане - 01.12.2022 г.

 4. Начален и краен час - 14,30

 5. Наименование на обучителната организация - ПГТ, Директор

 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 28

 1. Тема на обучението - Работа с електронни платформи и интерактивен екран

 2. Място на провеждане - присъствено, Сграда 1 на ПГТ, стая 6

 3. Период на провеждане - 22.11.2022 г.

 4. Начален и краен час - 14,30

 5. Наименование на обучителната организация - ПГТ, ЗДАСД

 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 28

 1. Тема на обучението - Работа с родители преди налагане на санкции

 2. Място на провеждане - присъствено, Сграда 1 на ПГТ, стая 6

 3. Период на провеждане - 11.11.2022 г.

 4. Начален и краен час - 14,30

 5. Наименование на обучителната организация - ПГТ, Албена Попова

 6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие - 28

bottom of page