top of page

WEEKLY SCHEDULE

В сила от 15.09.2023 г. - първи срок

2020/2021

Daily form of education

от 8.00  до 16.20

Дуална
система на обучение

от 8.00  до 16.20

Evening form of training

от 17.00  до 21.20

В сила от 15.09.2023 г. - първи срок

2020/2021

Daily form of education

от 8.00  до 16.20

Дуална
система на обучение

от 8.00  до 16.20

Evening form of training

от 17.00  до 21.20

АРХИВ

В сила от 05.02.2023 г. - втори срок

2020/2021

Daily form of education

от 8.00  до 16.20

Дуална
система на обучение

от 8.00  до 16.20

Evening form of training

от 17.00  до 21.20

В сила от 15.09.2022 г. - първи срок

2020/2021

Daily form of education

от 8.00  до 16.20

Дуална
система на обучение

от 8.00  до 16.20

Evening form of training

от 17.00  до 21.20

АРХИВ

В сила от 07.02.2021 г. - втори срок

2020/2021

Daily form of education

Evening form of training

Дуална
система на обучение

от 8.00  до 16.20

от 8.00  до 16.20

от 17.00  до 21.20

В сила от 21.11.2021 г. поради епидемичната обстановка в страната

2020/2021

Daily form of education

Evening form of training

Дуална
система на обучение

2020/2021

Daily form of education

Evening form of training

2019/2020
bottom of page